BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP - "NÓNG" ĐỈNH ĐIỂM - HOT ĐỈNH CAO

?️?️?

✌Nằm trong Top 4 nước thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư FDI là Indonesia, Malaysia, và Ấn độ…
VIỆT NAM đang được đánh giá sẽ là trung tâm công nghiệp mới của khu vực.
⚡Dòng vốn FDI liên tục tăng đạt con số hơn 346 tỷ đô la Mỹ… đã và đang tạo động lực lớn cho phát triển của ngành bất động sản khu công nghiệp.
⌨Nếu tính trong vòng 30 năm qua, diện tích khu công nghiệp Việt Nam đã tăng hơn 250 lần, đạt hơn 80 ngàn héc ta.
251 KCN đã đi vào hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt hơn 70%.
?️?️?️


?️?️?

Nằm trong Top 4 nước thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư FDI là Indonesia, Malaysia, và Ấn độ…
VIỆT NAM đang được đánh giá sẽ là trung tâm công nghiệp mới của khu vực.
Dòng vốn FDI liên tục tăng đạt con số hơn 346 tỷ đô la Mỹ… đã và đang tạo động lực lớn cho phát triển của ngành bất động sản khu công nghiệp.
Nếu tính trong vòng 30 năm qua, diện tích khu công nghiệp Việt Nam đã tăng hơn 250 lần, đạt hơn 80 ngàn héc ta.
251 KCN đã đi vào hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt hơn 70%.
?️?️?️

https://www.youtube.com/watch?v=WKxnU04y1Qo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20WiMSOkQ4LX0zavfnRgQMIzNJbMdwDeL65TdQS6RfcRgNgRlcW0PeLiE